• Özel Akademi Meram Hastanesi Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına (SKS) uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.Kalite Yönetim sistemimiz bünyesindeki komite, kurul ve ekipler aşağıda sıralanmıştır.


  KOMİTELER

  » Hasta Güvenliği Komitesi
  » Çalışan Güvenliği Komitesi
  » Eğitim Komitesi
  » Tesis Güvenliği Komitesi
  » Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  » Transfüzyon Kontrol Komitesi
  » Klinik Veri ve Dökümantasyon
  » Performans Geliştirme Konseyi
  » Hasta Şikayetleri Değerlendirme
  » Nutrisyon Değerlendirme
  » İlaç Yönetimi
  » Radyasyon Güvenliği


  KURULLAR

  » İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

  EKİPLER 

  » İlaç Yönetim Ekibi
  » Pembe Kod Yönetim Ekibi
  » Beyaz Kod Yönetim Ekibi
  » Mavi kod Yönetim Ekibi
  » Kırmızı Kod Yönetim Ekibi
  » HAP Olay Yönetim Ekibi
  » Hasta Öneri Değerlendirme Ekibi
  » Çalışan Öneri Değerlendirme Ekibi
  » Bilgi Güvenliği Ekibi
  » Bina Turu Ekibi
  » Nütrisyon Destek Ekibi
  » Öz Değerlendirme Ekibi
  » Adli Vaka Yönetim Ekibi

  Kalite Yönetim Sistemimiz Çerçevesinde;

  » Sağlıkta kalite standartları kapsamında belirlenen ekipler kalite yönetim biriminin belirlediği plan dahilinde toplanır aksaklıklar neticesinde düzeltici, önleyici kararlar alınır.
  » Bölüm bazlı ve klinik bazlı göstergeler, klinik sorumlularının katılımıyla 3 er aylık dönemlerde analiz edilir, sonuçlara göre rapor düzenlenir ve düzeltici, önleyici faaliyet başlatılır. 
  » Ön değerlendirme ekibi dönemsel olarak toplanır ve değerlendirmesi yapılır.
  » Tesis yönetimi kapsamındaki bina turları, teknik ekibin katılımıyla düzenli aralıklarla gerçekleşir. Belirlenen uygunsuzluklara göre iyileştirme faaliyetlerine başlanır.
  » Memnuniyet anketi uygulama prosedürü çerçevesinde anketler düzenlenir, belirlenen aralıklarla toplantılar yapılır, varsa görüş, öneri ve şikayetler değerlendirilir.